Pierwsza wizyta

Podczas pierwszej wizyty przeprowadzamy wywiad, dokładne badanie manualne narządu ruchu Pacjenta, na które składają się specyficzne testy. Zapoznajemy się z wcześniejszą dokumentacją medyczną (wypisy ze szpitala) i badaniami obrazowymi (RTG, MRI, CT). Na podstawie uzyskanych informacji diagnozujemy problem pod kątem nasilenia objawów, patofizjologii i przyczyny powstawania bólu lub dysfunkcji oraz określamy ewentualne przeciwwskazania. Biorąc pod uwagę czynniki indywidualne, wraz z Pacjentem ustalamy cel, przebieg, intensywność i czas terapii, co pozwala wdrożyć optymalny program leczenia.

Ilość i czas zabiegów

Czas terapii zależy przede wszystkim od Państwa zaangażowania w proces usprawniania, współpracy z terapeutą i samodzielnego kontynuowania ćwiczeń w domu.

Jak powinienem się przygotować do wizyty

Oczywiście, nie ma czegoś takiego jak fizjoterapeutyczny dress code, jednak dobierając strój na pierwszą ( i każdą następną) wizytę , powinno się pamiętać o dwóch rzeczach. Po pierwsze, strój powinien zapewniać swobodę ruchu jak i dostęp do obszaru poddawanego zabiegom. Po drugie, najlepszym wyborem będzie strój sportowy, z elastycznego i oddychającego materiału.