Profilaktyka urazów sportowych

Szerokorozumiana medycyna sportowa zajmuje się trzema głównymi filarami:

  • Poprawa osiągnieć sportowych
  • Powrót do pełni sprawności po kontuzji
  • Prewencja urazów

Warto rozpocząć od stwierdzenia, że przeważającą część kontuzji, występujących podczas uprawiania sportu, stanowią urazy bez ingerencji ze strony osób trzecich. Urazy, za które możemy winić jedynie siebie. Coś co pozornie, dla laika, jest niegroźnym zaburzeniem, lub czymś pozostającym w ramach normy, może być przyczyną przyszłego , ciężkiego urazu.

 Do wyżej wspomnianych przyczyn urazów, możemy zaliczyć:

  • Brak odpowiedniej stabilizacji mięśniowej
  • Ograniczoną mobilność stawową
  • Dysbalans mięśniowy wynikający z monotypii ruchowej
  • Zaburzenia równowagi
  • Brak lub błędna rozgrzewka
  • Błędna technika uprawianego sportu

 

Dzięki czołowym, światowym fizjoterapeutom i trenerom przygotowania motorycznego, istnieją miarodajne i skuteczne formy, określania stopnia ryzyka kontuzji. Możemy tutaj wymienić, między innym,  FMS, Y-balance test czy szereg innych, wiarygodnych testów funkcjonalnych. W naszej placówce, dzięki połączeniu doświadczenia  naszych terapeutów, wraz z światowymi trendami w sposobie oceny ryzyka kontuzji, zawsze służymy pomocą,  aby wskazać ci właściwe rozwiązanie twojego problemu.    

 


Usługi - Profilaktyka urazów sportowych1