Mgr Katarzyna Florek logopeda, neurologopeda

Konsultacje z profesjonalnym, kompetentnym logopedą pozwolą Ci zaoszczędzić sporo pieniędzy, nerwów i czasu, który w przypadku usuwania zaburzeń mowy ma kluczowe znaczenie. Pracujący w naszym gabinecie specjaliści wyróżniają się doskonałym przygotowaniem zawodowym i znakomitymi umiejętnościami. Doskonale zdajemy sobie sprawę, jak istotne jest odpowiednie podejście do pacjentów. Wszystkim naszym klientom, zarówno małym, jak i dużym gwarantujemy indywidualny sposób traktowania, należytą dawkę cierpliwości oraz empatii. Dobry logopeda jest nie tylko specjalistą w swojej dziedzinie, ale również istotnym wsparciem w całościowym procesie dochodzenia do zdrowia i sprawności.

Logopeda zajmuje się szeroko postrzeganą terapią oraz diagnozowaniem zaburzeń w zakresie narządu mowy.

Do podstawowych zadań logopedy należą:

 • profilaktyka wad wymowy dla dzieci,
 • terapia zaburzeń mowy,
 • terapia zaburzeń głosu,
 • terapia wad wymowy dzieci i dorosłych,
 • terapia karmienia i połykania
 • terapia zaburzeń takich jak dysleksja, dysortografia czy dysgrafia,
 • terapia afazji oraz innych zaburzeń języka powstałych na podłożu zaburzeń neurologicznych,
 • wsparcie umiejętności komunikacyjnych u osób z postępującymi na tle wieku zaburzeniami neurologicznymi lub u dzieci np. z dziecięcym porażeniem mózgowym.

Podczas wizyty w gabinecie specjalista przeprowadzi gruntowny i staranny wywiad. Zwłaszcza w przypadku małych dzieci jest on podstawą trafnej diagnozy. Przed wizytą u logopedy warto przypomnieć sobie najważniejsze fakty z życia dziecka, które mogły mieć wpływ na powstanie zaburzeń narządu mowy. Bardzo ważne są również informacje o przebiegu ciąży i porodu. Następnym krokiem jest przeprowadzenie badania, które w przypadku dzieci odbywa się z reguły z użyciem kolorowych, ciekawych dla najmłodszych akcesoriów. Logopeda sprawdzi budowę i sprawność narządu mowy, skontroluje również słuch fonematyczny, czyli taki, który umożliwia nam poprawne rozróżnianie dźwięków i przekładanie mowy na znaczenia

Szczególne miejsce wśród naszych usług zajmuje neurologopedia.

Kim jest neurologopeda?

Neurologopeda jest specjalistą zaburzeń narządu mowy, powstałych na skutek uszkodzenia lub dysfunkcji ośrodkowego układu nerwowego. Terapia neurologopedyczna dedykowana jest zarówno dzieciom, jak i osobom dorosłym.

Powinieneś odwiedzić neurologopedę jeśli:

 • Twoje dziecko w wieku 2-3 lat nie mówi, mówi bardzo mało lub niewyraźnie albo ma wyraźną wadę wymowy.
 • Twoje dziecko ma widoczne kłopoty z jedzeniem określonej grupy pokarmów. Takie problemy mogą objawiać się nieumiejętnością żucia i gryzienia.
 • Twoje dziecko należy do dzieci z tzw. grupy ryzyka, urodziło się z trudnej, problematycznej ciąży lub jako wcześniak przebywało w inkubatorze.
 • Twoje dziecko urodziło się z problemami okołoporodowymi.
 • U Twojego dziecka zdiagnozowano problemy neurologiczne, zaburzenia autystyczne czy opóźnienie psychoruchowe.
 • Ktoś z Twoich najbliższych ma wyraźne problemy z mówieniem – jąka się, powtarza sylaby i wypowiada się w mało płynny sposób.
 • Ktoś z Twoich bliskich w wyniku udaru lub urazu mózgu przestał mówić lub mówi w sposób zaburzony.