• Galwanizacja 
 • Jonoforeza
 • Elektrostymulacja
 • TENS
 • Prądy diadynamiczne
 • Prądy interferencyjne (prądy Nemeca)

 


Wskazania

 • zespoły bólowe kręgosłupa i stawów kończyn
 • stany po urazach narządu ruchu
 • nerwobóle
 • mięśniobóle
 • zaniki mięśni
 • zaburzenia krążenia obwodowego
 • utrudniony zrost kostny
 • blizny
 • przykurcze
 • choroba zwyrodnieniowa stawów kończyn i kręgosłupa
 • zapalenia okołostawowe
 • stwardnienie rozsiane (SM)

Przeciwwskazania

 • nowotwory
 • rozrusznik serca
 • epilepsja
 • ciąża
 • świeże rany, ubytki na skórze
 • metal na drodze przepływu prądu
 • gorączka
 • zapalenia żył
 • zaburzenia czucia
 • ostre stany zapalne